LLISTAT DE TUMORS

En aquest llistat apareixen els noms de la majoria de sarcomes, tumors de parts toves i pseudotumors en teixits tous, ordenats alfabèticament. Algunes lesions s’han escrit amb
els diferents noms amb que es coneixen, per a que puguin ser identificats. Els termes en desús també s’han inclòs, ja que és possible que encara apareguin en alguns informes.

A – E

AMILOÏDOMA (pseudotumor)
ANGIOFIBROMA CEL.LULAR
ANGIOLIOMIOMA
ANGIOLIPOMA
ANGIOMATOSI
ANGIOMIOFIBROBLASTOMA
ANGIOMIOLIPOMA
ANGIOMIXOMA AGRESSIU
ANGIOSARCOMA
BURSITIS CALCIFICANT (pseudotumor)
CALCINOSI TUMORAL (pseudotumor)
CONDROMA DE PARTS TOVES
CONDROSARCOMA MESENQUIMAL EXTRASQUELÈTIC
CONDROSARCOMA MIXOIDE EXTRASQUELÈTIC
DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS
ELASTOFIBROMA
ENDOMETRIOSI (pseudotumor)
ESPLENOSI (pseudotumor)

F – G

FASCITIS ISQUÈMICA
FASCITIS NODULAR
FASCITIS PROLIFERATIVA
FIBROBLASTOMA DE CÈL.LULES GEGANTS
FIBROBLASTOMA DESMOPLÀSTIC
FIBROHISTIOCITOMA MALIGNE (en desús)
FIBROMA APONEURÒTIC CALCIFICANT
FIBROMA COL.LAGEN
FIBROMA DE GARDNER
FIBROMA DE BEINA TENDINOSA
FIBROMA DE TIPUS NUCAL
FIBROMATOSI AGRESSIVA
FIBROMATOSI PALMAR (MALALTIA DE DUPUYTREN)
FIBROMATOSI PLANTAR (MALALTIA DE LEDDERHOSE)
FIBROMIXOMA ACRAL
FIBROSARCOMA
FIBROSARCOMA EPITELIOIDE ESCLEROSANT
FIBROXANTOMA ATÍPIC
GIST
GLOMANGIOMA
GLOMANGIOMIOMA
GLOMANGIOPERICITOMA

H – L

HEMANGIOENDOTELIOMA COMPOST
HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE
HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME
HEMANGIOENDOTELIOMA PSEUDOMIOGÈNIC
HEMANGIOENDOTELIOMA RETIFORME
HEMANGIOMA
HEMANGIOMA EPITELIOIDE
HEMANGIOPERICITOMA (en desús)
HEMATOMA (pseudotumor)
HETEROTÒPIA GLIAL NASAL
HIBERNOMA
HISTIOCITOMA FIBRÓS ANGIOMATOIDE
HISTIOCITOMA FIBRÓS BENIGNE PROFUND
HISTIOCITOMA FIBRÓS MALIGNE (en desús)
LIOMIOMA
LIOMIOMA VASCULAR
LIOMIOSARCOMA
LIMFANGIOMA
LIMFANGIOMIOMA
LIMFANGIOLIOMIOMATOSI
LIPOMA
LIPOMA CONDROIDE
LIPOMA FUSOCEL.LULAR
LIPOMA PLEOMÒRFIC
LIPOSARCOMA BEN DIFERENCIAT
LIPOSARCOMA DESDIFERENCIAT
LIPOSARCOMA FUSOCEL.LULAR
LIPOSARCOMA MIXOIDE
LIPOSARCOMA PLEOMÒRFIC

M – O

MENINGIOMA ECTÒPIC
MIELOLIPOMA
MIOEPITELIOMA DE PARTS TOVES
MIOFIBROBLASTOMA DE TIPUS MAMARI
MIOFIBROMA
MIOLIPOMA
MIOPERICITOMA
MIOSITIS OSSIFICANT
MIOSITIS PROLIFERATIVA
MIXOFIBROSARCOMA
MIXOMA DE LA BEINA NERVIOSA DÈRMIC
MIXOMA INTRAMUSCULAR
MIXOMA JUXTA-ARTICULAR
NEURILEMOMA
NEURINOMA
NEUROFIBROMA
NEUROFIBROSARCOMA (en desús)
NEUROMA CIRCUMSCRIT SOLITARI
NEUROMA DE MORTON
NEUROMA TRAUMÀTIC
OSSIFICACIÓ HETEROTÒPICA
OSTEOSARCOMA EXTRASQUELÈTIC

P – S

PARACORDOMA (en desús)
PARAGANGLIOMA
PECOMA
PERINEUROMA
PERINEUROMA MALIGNE
PSEUDOTUMOR FIBRO-OSSI DELS DITS
PSEUDOTUMOR MICOBACTERIÀ (pseudotumor)
RABDOMIOMA
RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR
RABDOMIOSARCOMA EMBRIONARI
RABDOMIOSARCOMA ESCLEROSANT
RABDOMIOSARCOMA FUSOCEL.LULAR
RABDOMIOSARCOMA PLEOMÒRFIC
SARCOMA ALVEOLAR DE PARTS TOVES
SARCOMA CORDOIDE (en desús)
SARCOMA DE CÈL.LULES CLARES
SARCOMA D’EWING EXTRASQUELÈTIC
SARCOMA DE KAPOSI
SARCOMA EPITELIOIDE
SARCOMA FIBROBLÀSTIC MIXOINFLAMATORI
SARCOMA FIBROMIXOIDE DE BAIX GRAU
SARCOMA INDIFERENCIAT
SARCOMA INDIFERENCIAT DE CÈL.LULES RODONES
SARCOMA INDIFERENCIAT EPITELIOIDE
SARCOMA INDIFERENCIAT FUSOCEL.LULAR
SARCOMA INDIFERENCIAT PLEOMÒRFIC
SARCOMA INTIMAL
SARCOMA MIOFIBROBLÀSTIC DE BAIX GRAU
SARCOMA SINOVIAL
SCHWANNOMA
SCHWANNOMA MALIGNE (en desús)
SCHWANNOMA MELANÒTIC
SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA

T – Z

TENOSINOVITIS NODULAR
TIMOMA HAMARTOMATÓS ECTÒPIC
TOFUS GOTÓS (pseudotumor)
TUMOR AMILOIDE (pseudotumor)
TUMOR ANGIECTÀTIC HIALINITZANT PLEOMÒRFIC
TUMOR DE CÈL.LULA PETITA I RODONA DESMOPLÀSTIC
TUMOR DE CÈL.LULES GEGANTS DE PARTS TOVES
TUMOR DE CÈL.LULES GEGANTS TENOSINOVIAL
TUMOR DE CÈL.LULES GRANULARS
TUMOR DE CÈL.LULES GRANULARS MALIGNE
TUMOR DE L’ESTROMA GASTROINTESTINAL
TUMOR DESMOIDE
TUMOR DE BEINA NERVIOSA HÍBRID
TUMOR FIBROHISTIOCÍTIC PLEXIFORME
TUMOR FIBROLIPOMATÓS HEMOSIDERÒTIC
TUMOR FIBROMIXOIDE OSSIFICANT
TUMOR FIBRÓS CALCIFICANT
TUMOR FIBRÓS SOLITARI
TUMOR GLÒMIC
TUMOR LIPOMATÓS ATÍPIC
TUMOR MALIGNE DE BEINA NERVIOSA PERIFÈRICA
TUMOR MESENQUIMAL FOSFATÚRIC
TUMOR MIOFIBROBLÀSTIC INFLAMATORI
TUMOR MIXTE DE PARTS TOVES
TUMOR RABDOIDE EXTRA-RENAL
TUMOR TRITÓ BENIGNE
TUMOR TRITÓ MALIGNE

error: Content is protected !!